MusicAudio.pl »

TAX FREE – informacja dla podróżnych

TAX FREE – informacja dla podróżnych
Jeżeli masz stałe miejsce zamieszkania poza Unią Europejską, możesz otrzymać zwrot podatku VAT od towarów kupionych w sklepie MusicAudio.pl

Uwaga! Sprzedawca może zwrócić podatek VAT, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż.

Pamiętaj, że prawo do zwrotu VAT nabywasz przy zakupie towarów za min. 200 zł u jednego sprzedawcy.

Podczas składania zamówienia ( w komentarzu ) - zgłoś sprzedawcy chęć skorzystania z TAX FREE

Otrzymasz od nas elektroniczną wersję dokumentu TAX FREE na twój adres e-mail w formacie pdf.

Elektroniczny dokument TAX FREE jest automatycznie przekazywany na granicę

Przy wyjeździe przedstaw dokument TAX FREE i zakupiony towar

  • Na granicy:

    pokaż funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej swoje dokumenty TAX FREE (wydrukowane lub na urządzeniu mobilnym) poinformuj, których towarów brakuje przedstaw wywożony towar (na żądanie funkcjonariusza) system TAX FREE wygeneruje elektroniczne potwierdzenie wywozu dla wszystkich okazanych dokumentów TAX FREE jeżeli posiadasz wydruk dokumentu TAX FREE, na swoją prośbę otrzymasz pieczęć POLSKA – CŁO
  • Ważne:

    Jeśli posiadasz wystawione w innym państwie członkowskim dokumenty TAX FREE i wyjeżdżasz z terytorium Unii Europejskiej przez polski oddział celny graniczny - potwierdzeniem wywozu towarów w tym przypadku będzie odcisk pieczęci POLSKA – CŁO,

    Jeśli posiadasz polski wydrukowany dokument TAX FREE i wyjeżdżasz z terytorium Unii Europejskiej z terenu innego państwa członkowskiego niż Polska - potwierdzenie wywozu towarów uzyskasz zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.